PUBLIKOVÁNO


Podpora začínajících podnikatelů jakou součást sociální ekonomiky

Sborník z konference

Na sklonku roku 2007 proběhla v Olomouci mezinárodní konference s názvem Podnikatelské líhně. Konferenci jsme mohli zorganizovat pouze díky finanční podpoře z iniciativy Evropské Unie EQUAL. Našim cílem přitom bylo seznámit především zástupce organizací a institucí, které ovlivňují způsob momentální podpory začínajících podnikatelů z řad nezaměstnaných se zajímavými a moderními modely využívanými v této oblasti v zahraničí.

Podnikatelské kompetence

Sborník z mezinárodní konference.

Tento sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny v Praze na mezinárodníkonferenci „Podnikatelské kompetence“ v dubnu 2008.

Konference Začínáme podnikat s podporou podnikatelské líhně

Příspěvek paní Diblíkové ze závěrečné konference projektu Podnikatelská líheň jako nástroj prosazování rovných příležitostí.

Příklady podpory podnikání v EU

Záměry EU v podpoře podnikání

Nástroj pro testování podnikatelských kompetencí ENTRE MIRROR

Sociální ekonomika a pomoc začínajícím podnikatelům

Podnikatelské kompetence tady a teď

Podnikatelské líhně ve Francii

Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs

Policy and practice to harness future potential.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP 2014+) je strategický dokument stanovující prioritních oblasti podpory pro programovací období 2014–2020, jejichž opatření budou financovaná ze strukturálních fondů EU. Dokument vymezuje věcný, finanční a prováděcí rámec pro směrování konkrétních opatření, jejichž cílem bude umožnit efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů.

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (2013)je dokumentem shrnující informace o malém a středním podnikání za rok 2012. Můžete se zde dočíst jak o statistických faktech a údajích o podnikatelích v ČR za dané období, tak o způsobu realizace podpory malých středních podnikatelů, jejich zapojení do veřejných zakázek, analýze podnikatelských aktivit a další. Jde  o dokument obsahující převážně faktografické údaje.

Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání

Příspěvek Martina Štainera na konferenci AEDUCA 2013.

Akční plán podnikání 2020

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)