PUBLIKOVÁNO


Aktuality

1 2 3 4

Úspěšné zakončení vzdělávání v Mechanice Prostějov

Dne 22.6. jsme úspěšně zakončili veřejnou zakázku na vzdělávání zaměstnanců firmy Mechaniky Prostějov, která proběhla v rámci programu OP LZZ, projektu "Vytvoření a realizace programu vzdělávání pro zaměstnance Mechaniky Prostějov". Vzdělávání v celkovém rozsahu 252 hodin bylo koncipováno pro dvě skupiny účastníků: mistry a techniky a dále představitele vyššího managementu. Účastníkům byla slavnostně předána osvědčení o absolvování kurzů.

Fotogalerie: Mechanika Prostějov

Vzdělávání zaměstnanců Mechaniky Prostějov, které společnost Edukol zabezpečuje v rámci programu OP LZZ, projektu "Vytvoření a realizace programu vzdělávání pro zaměstnance Mechaniky Prostějov", zahrnuje výuku v oblastech manažerských dovedností. Vzdělávání v celkovém rozsahu 252 hodin bylo koncipováno pro dvě skupiny účastníků: mistry a techniky a dále představitele vyššího managementu. 22. 6. 2011 byla aktivita úspěšně ukončena a účastníkům byly slavnostně předána osvědčení o absolvování kurzů.  

obr obr obr

Další běh kurzu Základy podnikání zahájen, nábor do posledního běhu probíhá

Po úspěšném náboru maminek v jarních měsících jsme 9. 5. 2011 zahájili další běh kurzu Základy podnikání. Nábor zájemkyň do třetího, posledního běhu Základů podnikání, ktetrý bude realizován v podzimních měsících, již začal! Pokud tedy zvažujete vlastní podnikání, potřebujete si doplnit informace a máte chuť se vzdělávat, neváhejte a kontaktujte nás (eva@edukol.cz). rámci našeho projektu máte poslední šanci!

Nábor účastnic do kurzu Základy podnikání

V těchto dnech probíhá nábor zájemkyň o kurz Základy podnikání, který bude realizován v měsících květen - červen 2011 v rámci projektu "Podnikatelská líheň jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti". Kurz je určen zejména maminkám na mateřské dovolené, které mají odhodlání a chuť v budoucnu podnikat. Více informací o projektu získáte zde.

Workshop kvality II

Dne 23. 11. 2010 se uskutečnil workshop kvality II zaměřený na možnosti zvyšování kvality služeb úřadů práce a dalších organizací státní správy.


1 2 3 4
Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)