PUBLIKOVÁNO


Aktuality

1 2 3 4

Evropská konference kvality ve veřejné správě

Ve dnech 29.-30. září 2011 jsme se zúčastnili 6. ročníku nejvýznamnější evropské konference týkající se kvality ve veřejné správě, která se tentokrát uskutečnila ve Varšavě. Českou republiku jsme reprezentovali jako jediný zástupce poradenských firem.

Efektivní řízení agentury CzechInvest

Naše společnost úspěšně realizovala veřejnou zakázku s názvem "Zavedení systému hodnocení podle modelu CAF - Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec)" která probíhala v období prosinec 2011 - březen 2012. Hlavními výstupy bylo zpracování "Analýzy stavu procesního řízení a vymezení možností vedoucích k jeho zlepšení ve vazbě na implementaci modelu CAF", vzdělávání vrcholového managementu a týmu zaměstnanců - členů týmu CAF Agentury CzechInvest a poradenská činnost vedoucí ke zdárné implementaci modelu CAF do organizace.

Veřejná zakázka pro Krajský úřad Kraje Vysočina

V období 30.9.2010 - 31.10.2011 jsme realizovali pro Kraj Vysočina veřejnou zakázku s názvem "Konzultační a poradenské služby v průběhu aplikace metody řízení kvality CAF na Krajském úřadě kraje Vysočina". Hlavními aktivitami bylo posouzení a analýza systému řízení kvality a dále pak provedení série konzultačních a vzdělávacích služeb jak pro členy CAF týmu, tak i pro další vedoucí úředníky a zastupitele kraje.

Národní konference kvality Bratislava 7. - 8. 12. 2011

Na Národní konferenci kvality Slovenské republiky, která se konala v Bratislavě ve dnech 6.-7. prosince 2011 jsme prezentovali příspěvek s názvem "Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu". Text příspěvku naleznete v sekci "Publikace".

Fotogalerie: Bratislava 2011

obr obr

Seminář Základy podnikání

Semináře v oboru Základy podnikání realizujeme v rámci projektu "Podnikatelská líheň jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti" a jsou určeny ženám, které zvažují možnost vlastního podnikání, nemají relevantní informace, potřebují poradit v oblasti ekonomiky podnikání, marketingu a legislativy či získat znalosti z oblasti tvorby podnikatelského plánu. Nábor do seminářů probíhá permanentně v období prosinec 2011 - březen 2012. Semináře v počtu 4 - 6 osob realizujeme až do konce trvání projektu (30. 4. 2012)

 

 

Konference tajemníků měst, Ostrava

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pořádalo ve dnech 19. - 20. května svou pravidelnou konferenci. Je nám ctí, že jsme byli jedním z partnerů této významné akce.

Evropská konference Budapešť

Už potřetí v řadě jsme se ve dnech 25. - 26. května 2011 účastnili nejvýznamnější akce pořádané Evropskou komisí v oblasti podpory podnikání. V císařském paláci Gödöllö v Budapešti jsme byli jedinými zástupci soukromého sektoru z ČR na této vyjímečné akci. Konference nesla název Mobilizace malých a středních podniků pro budoucnost Evropy. V jejím rámci byly také uděleny "European Enterprise Awards" (Evropské ceny za podporu podnikání) v pěti kategoriích. Mezi nominovanými nebyl opět ani jeden zástupce ČR.

 

Více na: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm

Mezinárodní konference na Slovensku

Katolická univerzita v Ružomberku uspořádala 5. května 2011 mezinárodní konferenci "Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite". Dr. Martin Štainer na této konferenci vystoupil s příspěvkem "Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb" a seznámil tak odbornou veřejnost s podrobnostmi správného využití této techniky, stejně jako s našimi zkušenostmi při jejím uplatňování ve výzkumné praxi.

Národní konference kvality ve veřejné správě

Stejně jako v minulých letech jsme se i letos účastnili Národní konference kvality ve veřejné správě. Letos proběhla v Chrudimi a to ve dnech 8. - 10. února. Úroveň této konference je bohužel úměrná tomu, jaký důraz (nedůraz) je kladen na skutečný rozvoj kvality veřejné správy v naší zemi. Naštěstí se zde ale můžeme setkat alespoň s moc příjemnými lidmi.

Více na: http://www.konference7q.cz/

14 statečných

Na konci července jsme v prostorách pobočky Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou zakončili obhajobami podnikatelských záměrů rekvalifikační kurz pro čtrnáct budoucích podnikatelů. Velice nás potěšila vynikající úroveň propracovanosti projektů a připravenosti účastníků na podnikatelskou dráhu. Všichni zúčastnění prokázali, že mezi nezaměstnanými je řada těch, kteří se dokáží postarat o svou kariéru sami. Jsme rádi, že jsme jim k tomu mohli pomoci. Náš velký dík patří také kolegyním z úřadu práce a také našim super lektorům.


1 2 3 4
Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)