PUBLIKOVÁNO


Aktuality

1 2 3 4

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání

Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše podnikatelské záměry. Společně s vámi podáme žádost o zvolenou rekvalifikaci na Úřad práce, díky které mohou uchazeči o zaměstnání nastoupit do kurzu zcela zdarma. Mimo Olomouckým uchazčům hradíme také cestovné. Pro zájemce - samoplátce máme v nabídce kromě kompletního kurzu také individuální poradenství. Přijďte se za námi do Podnikatelské líhně pobavit jak Vám můžeme pomoci se začátkem podnikání.

Základy podnikání - únor 2017

20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnikání, zpracovávají business modelpodnikatelský plán, žádost o získání dotace nejen z ÚP a mnohem víc. Pro více informací přejděte na stránky Podnikatelské líhně.

Upoutávka Základy podnikání únor 2017

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání

Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech studia na tel.: 774 493 055 anebo využít stránky naší podnikatelské líhně https://podnikatelskalihen.wordpress.com/ na kterých je k dispozici i online přihláška. Rožínáme 2. 11. 2015!

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů

Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Po dvouměsíční přípravě, absolvování přednášek, diskusí a individuálních konzultací nám účastníci představili zajímavé projekty od kosmetických a vizážistických služeb, masérských služeb, přes osobní autodopravu, prodej lokálních potravinových produktů, výrobu a prodej tradičního potravinářského produktu až po překlady a činnosti související s rozvojem zahraničního obchodu, nákupem a prodejem historického zboží, výuky tenisu a provádění prací v oboru elektro. Všem přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na nové produkty a služby nejen v našem blízkém okolí.

V tomto roce jsme tak zakončili již druhý běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Poslední běh tohoto rekvalifikačního kurzu zahájíme 2. 11. 2015 a momentální začíná zápis nových účastníků. Pokud máte podnikatelskou myšlenku a nevíte jak na ni, přijďte se k nám vylíhnout!

https://podnikatelskalihen.wordpress.com/

Fotogalerie: Obhajoby Základy podnikání červen 2015

Obhajoby základy podnikání červen 2015

Čestné uznání za podporu podnikání 2013

EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelského ducha.

Fotogalerie: Evropská cena za podporu podnikání 2013

Čestné uznání 2013

Závěrečná mezinárodní konference projektu

20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční diagnostiky. V projektu byly inovovány stávající metody práce s klienty a navrženy podmínky pro jejich aplikaci do praxe Úřadu práce ČR.

Národní cena kariérového poradenství

Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční diagnostika v podnikatelské líhni" a přestože jsme nebyli porotou ohodnoceni, neodradilo nás to od toho, abychom se o cenu ucházeli napřesrok! Mimo to jsme měli možnost získat aktuální informace k vývoji kariérového poradenství v ČR.

Konference AEDUCA 2013

Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner z Edukolu zde přednesl svůj příspěvek "(Ne)vzdělanost v soukromém podnikání. Příspěvek si můžete prohlédnout zde.

Online seminář

Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web www.vetsisance.cz za účelem pomoci nezaměstnaným a propagace pomoci z Evropského sociánlího fondu popisuje základní kroky vedoucí k zahájení podnikatelské činnosti, upozorňuje na možné těžkosti a především motivuje diváky ke zvážení podnikání jako možnosti uplatnění na trhu práce.

 

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012

EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republice a získal tak ocenění DYNAMICKÁ FIRMA 2012.

 

 

Fotogalerie: Edukol ocenění Dynamická firma 2012

Ocenění Edukol Dynamická firma 2012

1 2 3 4
Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)