PROJEKTY


Podnikatelská líheň jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Projekt realizovaný v rámci výzvy č.44 (oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti) Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, zaměřený na podporu podnikání ohrožených osob, které nejsou zatím v evidenci Úřadu práce. Doba realizace projektu - květen 2010 až duben 2012. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Podnikatelská líheň jako nástroj prosazování rovných příležitostí

Projekt financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č.26 (oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života), zaměřený na podporu podnikání znevýhodněných osob vedených v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání.

Podnikatelské líhně a kompetence

Projekt realizovaný v rámci výzvy Iniciativy společenství EQUAL v tzv akci3.

Zaměstnej sám sebe

Projekt realizovaný v rámci výzvy Iniciativy EQUAL.

Doprovod a patronace začínajících podnikatelů

Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům

Projekt financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č.74 (oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti, zaměřený na podporu podnikání znevýhodněných osob, tj. osob v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání a dále zájemců o zaměstnání. Doba realizace projektu - květen 2012 až duben 2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

CEP - Citizenship Employability and Professionalism

Projekt podpořený v rámci programu EU Grundtvig - Projekty partnerství. Seznam partnerských institucí: Centrum pro Komunitní práci východní Morava (CpKP) - ČR, Blacksmith Consulting S. L. - Španělsko, PRO GESTION PARTNER - Francie, Edukol vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. - ČR. Projekt je realizován v období 08/2011 - 07/2013.

T-ISSE: Training innovation skills for social innovation individuals

Pracovní tým Edukolu se účastní mezinárodní projektu financovaného z programu GRUNDTVIG, který je zaměřen na rozvoj inovativních sociálních dovedností pracovníků působících v oblasti socíální ekonomiky, tj. např. sociálních pracovníků a poradců, konzultantů na podporu podnikání osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím elearningového vzdělávání. Do projektu je zařazeno 8 partnerů ze sedmi evropských zemí. Projekt probíhá v období 8/2012 - 7/2014.

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)