CO NABÍZÍME


Vzdělávání

 

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na manažerské vzdělávání všech úrovní a to jak v soukromé, tak veřejné i neziskové sféře. Výcviky probíhají zejména uzavřenou formou. Snažíme se především o vzdělávání homogenních skupin účastníků z jedné organizace. Vy sami si tak vyberete, co Vám máme připravit. Každý výcvik je „originálem“, protože do něj zapracováváme příklady související se školenou organizací.

Prostřednictvím interaktivních výcvikových metod předáváme vědomosti, zdokonalujeme dovednosti a utváříme nové postoje v oblastech managementu a práce s lidmi (s klienty, zákazníky, s personálem). Našim krédem je předávání nejmodernějších poznatků a proto se také soustavně věnujeme studiu nových materiálů jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů. Součástí naší nabídky jsou i kurzy realizované formou E-learningu.

 

Oblasti výcviku:

Řízení lidských zdrojů

 • teambuilding
 • komunikace
 • recruitment
 • hodnocení zaměstnanců
 • personální rozvoj a řízení kariéry
 • coaching
 • personální plánování a controlling
 • psychologie osobnosti
 • mezinárodní standardy kvality TQM, EFQM
 • příprava trenérů

 

Strategický management

 • role managerů v turbulentní době – megatrendy v řízení
 • strategické plánování a řízení změn
 • strategie krizového řízení
 • firemní kultura, vize firmy
 • public relations, image firmy

 

Rozvoj zaměstnanců

 • manažerské techniky
 • motivace, hodnocení a řešení konfliktů
 • jednání s klientem
 • komunikační dovednosti, asertivita, vyjednávání
 • vedení porad, prezentace
 • sebepoznání, zvládání psychické zátěže na pracovišti

Obchodní dovednosti a marketing

 • marketing a marketingová komunikace
 • key account management
 • rozvoj kompetentnosti a strategicky významných dovedností
 • sales management
 • telemarketing

 

Základy podnikání

 • rekvalifikační kurz Základy podnikání v rozsahu 150 hodin
 • rekvalifikační kuz Základy podnikání v rozsahu 120 hodin
 • vzdělávací kurz Podnikatelské minimum v rozsahu 60 hodin

 

Evropská Unie

 • Historie Evropské unie
 • Instituce a rozhodovací procesy
 • Přehled politik upravovaných EU
 • Právo EU
 • Jednotný vnitřní trh, základní svobody
 • Strukturální fondy a možnosti čerpání finančních prostředků
 • Zaměstnanost
 • Proces rozšiřování EU

 

V oblastech týkajících se Evropské unie garantujeme odbornou úroveň lektorů – členů tzv. Team Europe.

Outdoor training

Schopný a dynamický tým, potřebuje schopné a dynamické členy, kteří umí efektivně využít všechny dostupné prostředky. Jsou posedlí kvalitou a souzní s cíli firmy, firemními hodnotami. Přechod na strukturu týmu vyžaduje výcvik, který umožňuje orientaci v jeho základních vývojových fázích.

Našim klientům nabízíme špičkové programy kombinující nejmodernější přístupy in-doorových a out-doorových metod vzdělávání. Jelikož nám jde především o spokojenost našich klientů, snažíme se pro ně dělat to nejlepší. Každý výcvik vytváříme tak, aby přesně sloužil účelu, který si zvolí zadavatel. Jde o postup, který je pro obě strany pracnější, ale z dlouhodobého partnerství s našimi klienty vyplývá, že jde o postup správný.

Programy jsou založeny na teorii učení zážitkem. Účastníci jsou stavěni před různě složité zadání, prožívají výzvové situace náročné na rychlost rozhodování, improvizaci a originalitu. Jedná se o intervenční působení na účastníka formou modelových situací, pohybových her, simulačních a málo strukturovaných her.

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)