CO NABÍZÍME


Výzkumy

obrazek pruzkumy Výzkumy, které provádíme, jsou svým zaměřením úzce propojeny s našimi dalšími činnostmi. Provádíme výzkumy z oblastí kvality veřejné správy, řízení organizace a vzdělávání:
  • Výzkumy veřejného mínění
  • Analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb
  • Sociodemografické analýzy
  • Výzkumy spokojenosti klientů/zákazníků
  • Výzkum spokojenosti zaměstnanců
  • Studie produktivity práce
  • Analýzy vzdělávacích potřeb
  • Analýzy pracovních míst a kompetencí

 

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou městských úřadů po celé ČR. Těmto klientům nabízíme některé výzkumy navržené přímo pro jejich prostředí a potřeby. Patří sem výzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu či výzkumy spokojenosti klientů a dále analýzy pro komunitní plánování sociálních služeb.

Vedle těchto výzkumů společnost Edukol nabízí také výzkumy veřejného mínění. A to především na úrovni jednotlivých měst. Zaměření těchto výzkumů je pouze na Vaší volbě. Může zahrnovat komplexní výzkum spokojenosti občanů či názory na jedno specifické téma a nejsou tak omezeny pouze na potřeby městských úřadů.

Našimi zákazníky nejsou ale jen úřady. Obdobně orientované výzkumy realizujeme i pro soukromý a neziskový sektor s ohledem na jejich specifické potřeby.

Využíváme jak kvantitativních (dotazníkové šetření, strukturované rozhovory) tak kvalitativních (fokusové skupiny, hloubkové rozhovory) metod. Výzkum pro Vás tedy připravíme na míru. Na základě Vašich požadavků a možností, které si definujeme při první konzultaci, Vám navrhneme optimální metodu výzkumu, která Vám co nejefektivněji zajistí přesné a užitečné informace.

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)