CO NABÍZÍME


Řízení kvality

kvalita

Naše aktivity v oblasti řízení kvality

V minulých letech jsme měli zcela mimořádnou možnost být u počátků zavádění modelu řízení kvality CAF v České republice. Naší ctí je, že mezi naše referenční úřady, se kterými jsme pracovali, se řadí právě ty, které dosáhly na cestě k zavádění kvality nejvýznamnějších úspěchů a za své aktivity byly také ohodnoceny nejvyššími udělovanými cenami.

Mezi těmito úřady stojí na prvním místě Městský úřad Hranice, který obdržel v roce 2008 jako první úřad v ČR Národní cenu kvality České republiky. Mezi oceněnými finalisty této ceny (od roku 2008 každý rok pouze 5 zástupců veřejné správy ČR) byly také další naši klienti: Magistrát města Děčín (2x), Magistrát města Karviná, Městský úřad Prostějov, Městský úřad Jablunkov a Krajský úřad kraje Vysočina. Řada našich dalších klientů získala mnohá další významná ocenění.

Problematice zvyšování kvality služeb a rozvoje lidských zdrojů v podmínkách úřadů veřejné správy jsme se věnovali v projektech, které se zabývaly komplexním řešením kvality na městských úřadech a magistrátech Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Vznikla tak řada originálních řešení a metodik, které jsou dále využívány a rozvýjeny v rámci naší činnosti, ale především jsme zde měli možnost načerpat řadu praktických zkušeností. Výstupy těchto projektů a navrhovaná opatření se týkala všech zaměstnanců, což v souhrnu představovalo téměř 2.000 zaměstnanců.

V oblasti zvyšování kvality dle modelu CAF využíváme vlastního elektronického nástroje pro zpracování sebehodnotítích zpráv. Pro účely vzdělávání změnových týmů a dalších pracovníků v oblasti řízení kvality a implementace modelu CAF máme zpracovány 3 e-learningové vzdělávací kurzy, které provozujeme na vlastním e-learningovém portálu. Vzdělávací kurz "Manažer kvality ve veřejné správě" zaměřený na implementaci modelu CAF v organizacích veřejné správy a rozvíjení kompetencí změnových týmů, je akreditovaným programem u Ministerstva vnitra ČR stejně jako naše vzdělávací instituce.

Našim zákazníkům nabízíme:

 

Změna termínu zahájení kurzu Základy podnikání
Posouváme termín zahájení rekvalifikačního kurzu Základy podnikání na 20. března 2017. Ještě stále s námi můžete konzultovat vaše ...

Základy podnikání - únor 2017
20. února 2017 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se účastníci připravují na zahájení podnik...

Zápis účastníků do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
Do posledního letošního běhu rekvalifikačního kurzu Základy podnikání momentálně otevíráme zápis nových účastníků. Zájemci se mohou informovat o kurzu a možnostech ...

Proběhly obhajoby podnikatelských projektů
Dne 19. června 2015 jsme v Podnikatelské líhni shlédli obhajoby podnikatelských projektů účastníků rekvalifikačního kurzu Základy podnikání...

Čestné uznání za podporu podnikání 2013
EDUKOL byl oceněn formou čestného uznání za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2013 v kategorii Cena za podporu podnikatelsk...

Závěrečná mezinárodní konference projektu
20. září 2013 se konala v Praze Závěrečná konference mezinárodního projektu zaměřeného na výměnu praktických a teoretických zkušeností v různých aspektech bilanční dia...

Národní cena kariérového poradenství
Dne 19. 9. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství, které se konalo v Praze. Do soutěže jsme přihlásili příspěvek "Kompetenční ...

Konference AEDUCA 2013
Zúčastnili jsme se 9. ročníku konference k Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2013, který se v letošní roce konal na téma "(Ne)vzdělnost v praxi". Dr. Martin Štaner...

Online seminář
Podíleli jsme se na přípravě krátkého online semináře pro zájemce o zahájení podnikání. Martin Štainer ve videu, které vzniklo pro web

Získali jsme oceněni Dynamická firma 2012
EDUKOL byl z kraje roku 2013 zařazen do elitní skupiny nejdynamičtějších firem s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením v České republ...

Quality in Public Administration 2015 (otevřít)
Akční plán podnikání 2020 (otevřít)
Martin Štainer: (Ne)vzdělanost v soukromém podnikání (otevřít)
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 (otevřít)
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (otevřít)
Ohnisková skupina v komunitním plánování sociálních služeb (otevřít)
Misunderstandings and Opportunities in Managing For Outcomes (otevřít)
Let Managers Manage? (otevřít)
The Common Assessment Framework as an instrument for introducing a result-oriented culture in public sector (otevřít)
Komplexní analýza systému řízení kvality úřadu (otevřít)